Wersje sprężarek tłokowych

Już na samym początku należy
powiedzieć, iż sprężarka tłokowa jest
bez wątpienia jedną z najstarszych. Poza tym nie
może być dla nikogo jakimś szczególnym
zaskoczeniem, jeżeli
zostanie w tym momencie ogłoszone, że
sprężarki tego rodzaju są obecnie z reguły spotykanymi. Jako
że kompresory tłokowe są aż tak
nadzwyczaj
atrakcyjne można zaryzykować
twierdzenie, iż jest wiele ich rodzajów,
co potwierdza strona
internetowa kompresorytłokowe.

I tak w wypadku
prezentowanych powyżej sprężarek wolno
pomiędzy innymi dokonać rozróżnienia w zależności od ilości cylindrów,
jakie są w nich używane do zmiany
ciśnienia gazu bądź też jego
przemieszczania. Najogólniejsze rozróżnienia pozwala na wskazanie
prostych, jednotłokowych sprężarek i układów składających się z większej
liczby cylindrów złożonych względem siebie
w różnorakich płaszczyznach. Oprócz tego podziału jest
jeszcze inny, który zezwala na wyliczenie
sprężarek tłokowych olejowych oraz zdecydowanie
nowocześniejszych urządzeń, gdzie oliwienie z
wykorzystaniem oleju nie jest przymusem.

Sprzęt, jakiego
zadaniem jest podwyższenie ciśnienia gazu
określane jest sprężarką. Istnieje
wybitnie
znacząca ilość
rodzajów sprężarek, o których należałoby dodatkowo powiedzieć, że
określane są inaczej tytułem kompresorów.
Wśród typów sprężarek na szczególną uwagę z całą
pewnością zasługuje sprężarka tłokowa. Jako nowinkę
należy w tym momencie podać fakt, że sprężarka
tłokowa jest w zasadzie pierwszym kultowym kompresorem.

Kompresory tłokowe są poza tym zwykle spotykane, a bardziej szczegółowo
rzecz ujmując można ogłosić, że występują w
dwoistej postaci – zobacz pneumatyka. Mowa tutaj rzecz
zrozumiała o sprężarkach tłokowych jednostopniowych oraz
dwustopniowych. Już sama nazwa ukazuje,
na czym polega różnica pomiędzy wyliczonymi typami
kompresorów tłokowych. Idzie w nich mianowicie o ilości, a co za tym
idzie rozstawienie i zastosowanie cylindrów. Na koniec
wolno jeszcze na domiar tego
nadmienić, że różnice w obrębie
prezentowanych powyżej sprężarek
dostrzegalne są także w
sprawach odnoszących się do rodzaju smarowania
lub ewentualnie jego całkowitego braku.


Zobacz także: sprężarki śrubowe