Czym są sprężarki i w jaki sposób działają?

Sprężarki to urządzenia, z którymi napotykamy się niejednokrotnie. Są obecne w wielu zakładach industrialnych, oraz w każdym, zwykłym mieszkaniu! Wentylator, lodówka czy elektroluks… To tylko drobne przykłady. Nadrzędnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasami oczekiwany jest rezultat wymuszenia przepływu medium. Możemy również bez ograniczeń zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, […]