Czym są sprężarki i w jaki sposób działają?

Sprężarki to urządzenia, z którymi napotykamy się niejednokrotnie. Są obecne w wielu zakładach industrialnych, oraz w każdym, zwykłym mieszkaniu! Wentylator, lodówka czy elektroluks… To tylko drobne przykłady. Nadrzędnym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasami oczekiwany jest rezultat wymuszenia przepływu medium. Możemy również bez ograniczeń zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak dostrzega się, sprężarki są sprzętami zdolnymi do zmieniania jednej formy energii w drugą. Na wlocie do zbiornika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Nazywamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a potem sprężone. To naturalnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Ciśnienie na wylocie musi mieć o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Inaczej medium nie uwolni się ze zbiornika. Bardzo ważnym detalem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów akompaniują ogromne straty energii w postaci ciepła. Dlatego niebezużyteczna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym przypadku, dojdzie do przegrzania maszyny, a nawet jej zniszczenia! 

Opis działania sprężarki

Zadaniem sprężarki jest zwiększenie ciśnienia wskazanego gazu. Taki wynik zwiemy sprężaniem. Gazy mają luźną konstrukcję molekularną. Dlatego tak łatwo przerobić ich kształt i pojemność. Wymaga to niemniej jednak znacznych nakładów energii. Stosuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Natomiast wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązkowa obecność chłodnicy. Bez porządnego systemu chłodzenia, sprężarka niezwykle błyskawicznie uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza maszyny gaz zostaje zassany. Tuż przy wlocie panuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest wybitnie duże. To właśnie dzięki temu czynnik jest ekspresowo przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki wywołuje parę innych efektów. 

Zachodzi zmiana gęstości i temperatury czynnika. Cząsteczki gazu zostają nadzwyczaj stłoczone. Natomiast za pomocą chłodnicy monitorujemy uwalniane ciepło. 

Możliwe jest też przymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator natęża ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

Zobacz także: sprężarki śrubowe